Nabídka poskytovaných služeb a jejich rozsah

 

Smluvní plnění realizace reklamní kampaně na čerpacích pistolích zahrnuje /v ceně kampaně/:

1. Konzultace při naplánování realizace:

• Stanovení termínu a koordinace (např. s místní dostupností produktu, klasickými
prodejními akcemi).
• Konzultace ohledně opatření k vytvoření spojení, „Contact-Lane“ od čerpací pistole k produktu.

2. Organizace a výroba reklamních materiálů:

• Dle Vámi dodaných předloh.
• Konzultace a navržení efektivního designu.
• Spolupráce se sítí čerpacích stanic.
• Výroba a instalace/de-instalace.

3. Osazení čerpacích stanic:

• Garance osazení během 5 dnů.
• Národní merchandisingové pokrytí (ČR/SR).

4. Kontrola a feedback:

• Protokolem potvrzené osazení čerpacích stanic a zpětná vazba přes nájemce čerpací stanice
• Možnost dodatečně volitelné kontroly

Služby na objednávku /nad rámec kampaně/

1. Průzkum trhu a měření účinku kampaně:

• Příprava akce s možností dodání POS materiálů atd. a jejich umístění v místě prodeje.
• Zajištění souvisejících služeb pomocí vlastního zkušeného merchandisingového týmu s celonárodní působností v rámci ČR a SR.
• Průzkum trhu – formou soutěže – spojený se spotřebitelskou anketou apod. (jako část Vaší reklamní akce).
• Store – Checks - kontrola distribuce, umístění a dostupnosti produktu v místě prodeje.
• Realizace Sales testu zahrnujícího např.

O Benchmark-analýzu
O Backdata-analýzu
O Konzultace a doporučení
O Navržení postupu (vč. cenové kampaně apod.)
O Salesdata-analýzu
O Vyhodnocení testu, konzultace a přijetí opatření.
 

2. Zjištění konkurenčních podmínek.

3. Prověření možností cenových navýšení.

4. Možnost dalších individuálních dohod a jejich realizace.